Standardside

  Kirken er den, vi koncentrerer byggeriet mest om i sommerperioden. Vi havde håbet på mange skifter mellem de store vinduer og også at få tårnet et godt stykke højere, men et haglvejr i august gjorde, at vi måtte udskifte en masse ødelagte tegl, et arbejde der fortsætter, når det igen bliver forår!

 Slangerup Miniby´s 25 års jubilæum blev afholdt 25. sept. i strålende solskin. Slangerup Vægterkorps

åbnede med sang og trommespil, oplæsning fra ”rullen” med meddelelser til byens borgere. Rigtig mange kom,  så vore huse, hørte musik af ”Efter skoletid”,  tale af bl.a. Jesper Wittenburg (Frederikssund kommune) og fik dertil lidt godt til ganen. En vellykket dag med snak på kryds og tværs.

 

    Nu har husene fået vinterfrakke på og på værkstedet håber vi, arbejdet kan fortsætte hele vinteren uden corona.

 

    Vi har gjort lidt mere ud af, at få flere erhvervssponsorer ind over Minibyen. Vi bringer nu på vores hjemmeside links til dem og opfordrer alle til at støtte vore lokale erhvervsdrivende, de støtter os.

Også stor tak til alle vore private medlemmer/støtter.

 

     Husk vi har åbent den 11. dec. Kl. 14-16 på værkstedet Højager 20, hvor der er mulighed for at se de huse, der er på vej og ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår med lidt gløgg og æbleskiver.

Er der interesse for at se værkstedet uden for arbejdstid, kontakt mig på tlf. 51718049 eller en anden minibygger, det tager vi 100 kr. for. Vi arbejder mandag og onsdag 9-12 kik bare ind.

 

    Minibyen åbner igen lørdag den 7. maj 2022.

 

Med venlig hilsen

Slangerup Miniby

 

Henning Nielsen (formand)

 

 

Mail: hreinholdth@mail.tele.dk     

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 11       

 

                                                                                                                Sommer 2020

 

Intet har været og er stadig ikke helt normalt i disse Covid19 tider, hvor alt arbejde blev stoppet i marts. Af nye ting fik vi i vinter startet op på Gjæstgivergaarden, og inden nedlukningen nåede vi at holde rejsegilde med flag, krans, pølser og en tår at drikke, hvor Dan fra Gjæstgivergaarden sponserede 5.000 kr. til videre opførelse.

Vi har også modtaget 10.000 kr. fra Brand af 1848 Fond, hjælp til en container, som nu huser vinter-overdækningerne, legasten (hovedsagelig til kirkens indermur) og diverse andre materialer. Nu er der ryddet op omkring pavillonen.

Vi skulle også 2. maj have holdt Miniby åbnings fest, håber det kan lade sig gøre til næste år.

Efter åbning af fase 3 kunne Minybyen fungere igen.

På værkstedet bygges der på: Kongensgade 1, Strandstræde 12, Strandstræde 7 og Fuglefoderhuse.  I Minibyen arbejdes der på kirken og vedligeholdelse af området.

NB: Vi kan godt bruge hjælp til de grønne områder, så er der nogen der kan hjælpe mandag og onsdag 09 – 12, så er der plads.

Jeg vil sende en stor tak til vore sponsorer og alle medlemmer, vi har brug for jer.

Minibyen på Idrætsvej 5 har åbent alle lørdage kl. 10-13 til og med 31. okt. 2020.

Det er muligt at få en rundvisning i Minibyen uden for åbningstid.

Kontakt Henning tlf. 51718049.  Det koster 100 kr.

 

Venlig hilsen

Slangerup Miniby

Henning Nielsen   (formand)

 

 

Nyhedsbrev nr. 10                                                                                         Efterår 2019

 

Endnu en god sommersæson er gået. Husene i Minibyen står nu med deres grønne overdækninger.

Lige som de andre år har arbejdsstyrken været fordelt, så nogle har været på værkstedet og andre plejet og passet arealet i Minibyen, vedligeholdt huse og bygget på Kirken. De specielle sten, der blev fremstillet til Kirken sidste vinter, er muret på og alle vindueshullerne er sat af. Det har givet os nogle udfordringer, men det er jo også det, der gør det interessant. Til næste år skal der mures mellem vinduerne. Tårnet har bl.a. fået muret den sorte ”overtro” sten ind på nordsiden.

 

Klosterstræde 13 er taget hjem, det skal have nyt tag.

 

Nu er vi alle samlet på værkstedet, arbejdet fortsætter med bygningerne:
Strandstræde 12, Strandstræde 7, Brobæksgade 1, Kongensgade 1 , Kirketorvet 2 , samt opstart på Gjæstgivergaarden,  Kongensgade  13.  Derudover bygges der ”fuglehuse”, fremstilles diverse mursten og tegninger.

 

 Ved hjælp af vores nye transportvogne klarede vi opgaven fint med at transportere    soklen til Gjæstgivergaarden ind på plads. Vægt ca. 1300 kg. Soklen er støbt og sponsoreret af Beton Ole.

 

En meget stor tak til nye og gamle medlemmer samt sponsorer, uden jer ingen Miniby.    
Husk I er altid velkommen til at kikke ind på Værkstedet, Højager 20 i arbejdstiden

 mandag og onsdag mellem kl.9 og kl.12

Skulle nogen sammen med venner have lyst at se Værkstedet udenfor arbejdstiden,

så kontakt: Henning tlf. 51718049. Det koster 100 kr.   

  En særlig indbydelse til den 7. dec. Kl.14 – 16, hvor vi vil vise vores halvfærdige

 huse frem, og ønske alle vores medlemmer, sponsorer og andre en glædelig jul med

 lidt gløgg og æbleskiver.

  Minibyen åbner igen med en festlighed den 2. maj 2020 – herom senere.

  Venlig hilsen

  Slangerup Miniby

  Henning Nielsen (Formand)

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 9                                                                                  Sommer 2019                                                                                                                                                                                                                

Minibyen åbnede sommersæsonen på Idrætsvej 5, lørdag den 4. maj, som noget nyt med en

 

MiniByFest.  Alle  medlemmer og foreninger kunne sætte en gratis bod op, hvorimod andre                     

 

private såvel som erhvervsdrivende måtte betale. Der var bl.a. musik og sang, rundvisning i Minibyen og beretning om Slangerup Kirkes historie. Cafeen i SIK  ”eat `n`meet”, havde en bod med diverse drikke og heldigvis noget varmt at spise. Det var nemlig så koldt med sne fra morgenstunden og en kold frisk vind. Kl. 9:00 var der gratis kaffe og rundstykker. Trods vejret var der en del boder og mange besøgende i løbet af dagen. 

 

Vi vil gøre dette til en tradition og håber på bedre vejr til næste år. 

 

Af huse, der er kommet på plads i minibyen, er det renoverede hus på Kongensgade 25 og  udhuset til dyrlægens hus Strandstræde 12. På værkstedet bygges på stuehuset Strandstræde  12, Strandstræde 7, Brobæksgade 1, Kongensgade 1 og Kirketorvet 2. 

 

I Minibyen forsætter bygningen af Kirken. Indermuren bygges et step højere i år og de små specielle sten, til karmen rundt om Kirken, blev fremstillet i vinter bliver nu muret op. Derudover bliver området løbende vedligeholdt.

 

 

 

Siden sidste nyhedsbrev har vi fået sponsoreret 2 transportvogne af Brand af 1848 Fond, 20.000 kr. til hjælp til en lerælter af Velux Fonden, og Beton-Ole har støbt og leveret soklen til Gjæstgivergaarden.

 

Stor tak til alle sponsorer og jer medlemmer der støtter os både virksomheder og private.  

 

Husk alle er velkommen til at besøge os på Idrætsvej 5 lørdage kl. 10-13 helt til november.     Man må også komme på arbejdsdagene mandag og onsdag formiddag kl. 9-12.

 

Eller ring og få en rundvisning uden for åbningstid for 100 kr., når det passer dig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Slangerup Miniby 

 

Henning Nielsen (formand) 

 

Mail:  hreinholdth@mail.tele.dk 

 

Tlf.  51 71 80 49   

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 8                                                                                                   Efterår 2018

 

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev var vi i gang med overbygningen til kirken. Den har gjort det rart at være kirkebygger - især her i efteråret. For arbejdet i Minibyen var sommeren vel den bedste af alle. Murene rundt om kirken er nu oppe til vinduesbåndet og der ligger underkant vinduer hele vejen rundt i skibet. Vinduesbåndet består af specielle sten, der skal fremstilles på værkstedet i løbet af vinteren. Tårnet der bliver bygget med sine egne munkesten samt forskellige kampesten i hjørner og bånd med kalksten, er også oppe til underkant vindue.

Alt handler dog ikke om kirken. De årlige små reparationer og vedligehold kræver også sin tid. På værkstedet er der produceret mursten og tegl, og bygget på Kongensgade 1 og Strandstræde 7. Et par foder fugle huse er det også blevet til. ”Oves tegnestue” arbejder på vores fremtid og er langt foran med tegninger. I området Slangerup Miniby er der ca. 80 huse, der bør bygges og vi har indtil nu 32 huse plus nogle udhuse. Der bliver ikke arbejdsløshed i Minibyen!

Til Slangerup Jazz festival var vi igen i år repræsenteret med en lille udstilling, hvor man kunne se, hvordan husene er opbygget.

Nye overdækninger til nye huse er samlet og alle husene står nu overdækket og klar til vinteren.

Udover besøgende om lørdagen har der i sommer været flere små og større grupper udenfor alm. åbningstid, bl.a. havde vi besøg af Odsherred Miniby.

En stor tak til nye og gamle medlemmer samt sponsorer, som gør det hele muligt.

Husk - I er altid velkommen på værkstedet Højager 20 i arbejdstiden mandag og onsdag mellem kl. 9 og 12.

På grund af travlhed har Slangerup Kirke ikke haft overskud til at organisere ”Byens Julekalender” i år, men Slangerup Miniby vil gerne åbne dørene på værkstedet på Højagergård for at ønske vore medlemmer, sponsorer og andre en Glædelig Jul.

Dette sker lørdag den 8. december 2018 fra kl. 14 til 16, hvor vi byder på julehygge med Glögg og æbleskiver.

 

 

       Med venlig hilsen

       Slangerup Miniby

       Henning Nielsen (formand)

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 7                                                                                      Sommer 2018                         

 

 

 

Vi skriver nu maj og hvilket fantastisk forår.

Minibyen er i vinterens løb igen vokset, dels fordi vi igen har fået leveret rødler fra teglværket, så vores ovn har suppleret med brænding af store munkesten til kirketårnet og teglsten, så de sidste tage kunne færdiggøres.

Kirketorvet 4 (de to sammenbyggede huse), Svaldergade 11 og Timianstræde 2 samt det renoverede hus Svaldergade 1 er nu kommet på plads.

Reparationen af Kongensgade 25, som vi tog ind på værkstedet i efteråret, nåede ikke at blive klar til den nye sæson, det må vente til næste år.

 

På værkstedet fortsætter arbejdet med Kongensgade 1 og Brobæksgade 1 og der er startet på Strandstræde 5 og et udhus til Strandstræde 12.

 

Lige nu arbejdes der i Minibyen bl.a.  med kirkens overbygning, der er sponsoreret af ”Brand af 1848 Fond”, så kan vi, selv om det regner lidt, stadig bygge på kirken og den er beskyttet om vinteren. Det ser måske voldsomt ud med sådan en overbygning, men det tager altså flere år at bygge kirken og vi hygger os med opgaven i et godt samvær.

 

En stor tak til ”Beton Ole”, Vognmand Chr. Jørgensen, Dækcentralen og andre sponsorer og ikke at forglemme alle jer medlemmer, som støtter os fra år til år.

 

Nogle huse har nu fået et blivende skilt, hvor beskueren via en QR kode kan læse mere om huset og se flere billeder. Det er også muligt at følge arbejdet med husene på Facebook - søg: Slangerup Miniby.

 

Vi har i forbindelse med kulturdag på Elværket i Frederikssund den 26. maj haft en udstilling, hvor mange besøgende kom forbi og fik en god snak. Nu kender endnu flere til vores Miniby på Idrætsvej 5 i Slangerup.

 

 

 

Med venlig hilsen   

Slangerup Miniby

 

Henning Nielsen (formand)

 

Mail.  hreinholdth@mail.tele.dk

 

Tlf.: 51 71 80 49

 

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                        

Nyhedsbrev nr. 15              

                                                            

Efterår 2023


Igen er vi der hvor det er koldt for fingrene og husene skal have vinterfrakken på, og man kigger tilbage på året. Kirken giver udfordringer med forskellige former på sten,  som pølse maskinen ikke kan presse ud. Børnebørn kan noget: En havde en 3D printer og lavede forme som vi så kunne fylde med ler.

Våbenhuset på kirken begynder at tage form, og murstenene er nu så højt oppe nogle steder, at  indermuren  til næste år skal bygges op til taget.

På værkstedet arbejdes på foderfuglehuse,

Præstegården, Kirketorvet 10 som er et lidt specielt hus med mansard tag og  kviste plus Gæstgivergården. Måske et par af dem kan komme på plads til næste år.

De sidste par år er der til vinter taget et stråtækt hus hjem på værkstedet for udskiftning af tag, sidste år var det Svaldergade 4, i år bliver det Kongensgade 5. Og 3 ældre huse skal have nye sokler.

Vi har megen vedligehold af arealet i Minibyen, så vi har fjernet de små sten langs vejene og sået græs i stedet.

Det letter lugearbejdet meget, men vi kan stadig bruge havefolk til at holde rent omkring husene og passe blomster bedene til foråret.


Den 9. dec. Kl. 14-16 er der som sædvanligt åbent hus på værkstedet Højager 20.

Se de halvfærdige huse,  få gløgg og æbleskiver og ønske hinanden en god jul og et godt nytår.


Til medlemmer og sponsorer, STOR tak for økonomisk støtte og hjælp på forskellig vis.

Husk man må gerne komme og se værkstedet i arbejdstiden mandag og onsdag mellem

kl. 9-12. 

Skulle det være på et andet tidspunkt; kontakt mig på 51718049, eller en anden minibygger. Det koster så 100 kr.


Minibyen Idrætsvej 5 åbner igen lørdag 4. maj 2024


Med venlig hilsen

Slangerup Miniby

Henning Nielsen  (formand)               

Mail: hreinholdth@mail.tele.dk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              Nyhedsbrev  nr. 14                                                                                                                                                                                                               Efterår 2022

Et år er gået og vi har kunnet arbejde både inde og ude.

Det har medført at både Strandstræde 7 og Kongensgade 1 kom på plads i Minibyen tidligt på sommeren.  

Og Klosterstræde 13 har fået fint nyt stråtag.

Når Slangerup holder Halloween fest på kongens gade den 28/10 vil vi uhygge-udsmykke endnu er nyt hus, Strandstræde 12.

Der vil blive mulighed for børn at lave smykker af teglsten!

Som skrevet tidligere fik vi sidste år en haglbyge, der ødelagde mange tagsten. Reparationen har taget et helt år hvor vi skulle have bygget på kirken. Men nu vokser den lidt igen, indtil nedlukningen 29/10.

Desværre har vi mistet medarbejdere i det forgangne år, men heldigvis er nye kommet til så vi fortsætter for fuld styrke med tegl produktion af keramisk ler, Præstegården Kirketorvet 2 er ved at få tag på, det samme med gæstgivergården.

Der er støbt sokler til Kirketorvet 10 og tilbygningen ved Præsteboligen.                    

NB vi kan altid bruge praktiske folk til vedligeholdelse af udearealer!

Minibyens Værksted Højager 20 holder åbent hus den 10/12 kl. 14 – 16 hvor I kan se de ikke færdige byggerier og ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår, med lidt gløgg og æbleskiver.

Desværre har det ikke kunnet lade sig gøre de sidste par år. Men nu håber vi det lykkes. Det plejer at være rigtig hyggeligt.   

Værkstedet er altid åbent i arbejdstiden mandag og onsdag mellem kl. 9 og 12. Skal det være et andet tidspunkt, kontakt mig på 51718049. Eller en anden minibygger. Det tager vi så 100 kr. for.

Til slut skal lyde en stor tak til alle jer private og erhvervsdrivende, der støtter os med medlemskab, og andre former for hjælp.

 

Med venlig hilsen

Slangerup Miniby

Henning Nielsen (formand)                    Mail: hreinholdth@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 13                                                                                Efterår 2021

 

    En dejlig sommer er gået, men corona satte en stopper for arbejdet på værkstedet i næsten hele vinterperioden. Et enkelt hus, Brobæksgade 1, fik dog den sidste finis og blev sat ud i Minibyen.

I år fik vi afholdt generalforsamling, men den måtte rykkes til august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 6                                                                  Efterår 2017

 

Sommeren er gået i Minibyen med byggeri af Kirken og små reparationer af diverse huse. Bedene, vejene og græsarealet er vedligeholdt.  I gamle dage skulle der kalkes til pinse og inden da, skulle der måske også laves lidt reparationsarbejde. Sådan er det også her i Minibyen.

 Kirken har fået sokkelsten og mursten hele vejen rundt. Der har været mange udfordringer, men nu er grunden lagt og alt er klar til fortsat byggeri til foråret.

På værkstedet er der arbejdet på tre huse og 3 fugle-foder-huse er solgt og et mere er på vej. Der er også blevet fremstillet munkesten nu i en anden størrelse, som skal bruges til kirketårnet. Fabrikationen er næsten gået i stå, da vi ikke kan få rødt ler, Teglværket fremstiller mest gule sten.

Her skal også lyde en stor tak til gamle og nye medlemmer, samt vore sponsorer.

Vi har brug for jer!  Skulle der blandt jer, der læser dette, være en eller flere, som har en idé om, hvordan vi kan øge vor indtægtsmulighed til indkøb af materialer m.m., så kontakt venligst mig på nedenstående mail eller telefon.    

Vi søger lige nu fonde til en midlertidig overbygning af Kirken, så byggeriet kan foregå i tørvejr om sommeren og bygningen stå tørt om vinteren. 

Nu er husene blevet overdækket og alle arbejder på værkstedet.  Vi forventer, at der kan komme fire nye og to nyrenoverede huse ud i Minibyen til foråret.

Husk Kirkens levende Julekalender: Minibyen har åbent den 2. dec. Kl. 11-13 til en hyggesnak med gløgg og æbleskiver.

 

       Med venlig hilsen

      Slangerup Miniby

      Henning Nielsen (formand)

Mail.  hreinholdth@mail.tele.dk

Tlf.: 51 71 80 49

 

 

        NYHEDSBREV NR. 5             Slangerup Miniby         Sommer 2017

        Allerførst en stor tak til vore sponsorer og til alle jer som støtter os med et medlemskab eller på anden måde hjælper os. Vi har været så heldige at få en brugt plæneklipper, så nu er vi fri for at tage en med hjemmefra, når det grønne er blevet for højt omkring huse og bede i Minibyen.

        Desværre har vi siden sidste brev mistet vor dygtige formand Carsten.

        Carsten gjorde et kæmpe arbejde og vi vil savne ham meget.

 

        Vinteren på værkstedet er gået med byggeri af: Kirketorvet 4 som består af to sammenbyggede huse, Timianstræde 2, Svaldergade11, plus opstart på Brobæksgade 1 og en restaurering af Kongensgade 21, som nu står på sin matrikel i minibyen.

          Vinteren er hård ved vore små huse. Vi startede i april, efter at have flyttet overdækningerne, med at tage et hus fra Svaldergade på værksted. Taget måtte fornyes.

Arbejdsstyrken er fordelt lidt her i sommerperioden, hvor nogle bygger på husene på værkstedet, og andre, som stadig kan tåle at ligge på knæ, arbejder med småreparationer, havearbejde og selvfølgelig med bygning af kirken, hvor vi fortsætter med munkesten og kampesten rundt om sokkel ved tårnet.

          Vi glæder os til at møde rigtig mange af jer læsere og andre i løbet af sommeren, som vi allerede nu befinder os  midt i.

 

           Med venlig hilsen

          Slangerup Miniby

          Henning Nielsen  (formand)      

 

 

NYHEDSBREV NR. 4 

Sæsonen 2016 i Minibyen på Idrætsvej er slut, og alle husene incl. kirken er blevet overdækket for vinteren.

 Det har været en dejlig oplevelse med rigtig mange begejstrede og interesserede besøgende, i alt har 337 lagt vejen forbi Minibyen om lørdagen, og til vores jubilæum og ”grundstensnedlæggelse” på kirken den 24. september, deltog omkring 150 personer.

Ved den lejlighed indmurede sognepræst Caja Winterø en Årstalssten 2016, og ønskede held og lykke med byggeriet.

 

På værkstedet fortsætter arbejdet med flere huse, vi er i gang med 5 nye huse og 2 er til reparation.

 

Vi har nu fået installeret vores keramikovn, som Lauritzen Fonden gav penge til, og har også brændt de første sten og tegl med godt resultat.

Der skal nok brændes et par gange til, før specialsten til Kirken skal i ovnen.

 

Vi glæder os til at åbne den 1. maj 2017, og siger tak til alle vore medlemmer, også de mange nye, som støtter Minibyen og dens fortsatte udvikling.

Også en stor tak til vore sponsorer.

 

 

Husk at Minibyen, trods vinter, holder åbent lørdag den 10. december i forbindelse med Kirkens Levende Julekalender, hvor vi byder på lidt Juleglögg.

 Slangerup, den 21 november 2016.

 *****************************************************************************

 

NYHEDSBREV NR. 3

 Som vi skrev i vores nyhedsbrev sidste år sluttede vi med at få beplantet arealet så vi kunne præsenterer en flot Miniby ved åbningen i maj 2016

Det syntes vi er lykkedes godt, roserne og de andre blomster står i fuldt flor, og alt det grønne ”bunddække” er blevet slået med plæneklipper og det ser rigtig pænt ud.

Vi har fået 2 nye huse på plads, og er begyndt at bygge på Kirken. Det er et kæmpe projekt, som er værd at besøge,-- og det er der heldigvis også mange der gør.

Vi har netop nu opsat granitsoklen, og er påbegyndt opmuringen med de røde munkesten.

På værkstedet bygges der flere huse som vil kunne ses til næste år.

Minibyen har ansøgt om, og fået kr. 30.000,00  af Lauritzen Fonden til indkøb af en keramikovn.

Der skal bruges en masse specialsten til Kirken, som vi nu selv er i stand til at brænde på vores værksted.

MINIBYEN har her i september måned 20 års Jubilæum, og det vil vi gerne markere sammen med ”grundstensnedlæggelsen” til Kirken.

I virkeligheden er det en ÅRSTALSSTEN som vores præst Caja Winterø , med et par ord, har lovet at placere.

Begivenheden vil finde sted lørdag den 24 september kl. 11.00, hvor Minibyen byder på et lille traktement.

 Slangerup, den 4 september 2016.

 *****************************************************************************************

 

NYHEDSBREV. NR. 2

Sommeren er gået på hæld, det samme er efteråret snart, og vinteren står for døren. Slangerup Miniby har sidste lørdagsåbent lørdag den 31 oktober, hvorefter husene vil blive overdækket.
Dog er der åbent lørdag den 5 december mellem kl. 11 og 12.30 i forbindelse med Den Levende Julekalender i Slangerup.
Minibyen har haft en fantastisk sæson siden åbningen en sommerdag den 4 juli.
Vi har haft 210 besøgende i vores åbningstid om lørdagen, og 75 besøgende ved andre arrangementer.
Efter at veje var afsat og markeret, blev alle huse flyttet fra Smedehaven i April måned.
Vores pavillonbygning er færdigt og tilsluttet vand, el, og afløb og forbundet til materialecontainer med et overdækket areal, hvor mindre reparationer kan udføres.
Der er støbt fundament til kirken, som forventes at blive påbegyndt til foråret.
Vi har fået borde/bænkesæt så vi kan tilbyde siddepladser til sommer.
Der rejst en flagstang, hvor Dannebrog er hejst når Minibyen har åbent.
Vi afslutter på Idrætsvej med at fd beplantet arealet, så vi kan præsentere en flot Miniby den 1 maj 2016.
På værkstedet ved Højagergaard arbejdes der hele vinteren hver mandag og onsdag med at bygge flere huse

Slangerup, den 27 oktober 2015.

Obs. Minibyen har ikke længere konto i Handelsbanken.
Kontingent kan indbetales til Nordea, reg,nr. 2670 Konto nr. 8891 833 807

******************************************************************************************

 

 

 NYHEDSBREV NR. 1

 

 

Til medlemmer af Slangerup Miniby

 

 

 

 

Efter mange års forhandlinger er det nu endelig en realitet,

 

Mini Byen har fået overdraget et areal, hvor ”byen” kan opføres som en ”rigtig” by.

 

 

 

 

 

Mini Byen skal opføres på en del af grusbanen ved Slangerup Idræts og Kulturcenter,

 

og vi er allerede i fuld gang med de første forberedelser.

 

 

 

Der skal opsættes hegn, byen med veje afsættes af landinspektør og der skal støbes fundament til kirken.

 

 

 

Vi regner med at komme aktivt i gang efter sommerferien, --så kig gerne forbi sidst i september og følg arbejdet med opførelsen af Minibyen.

 

 

 

De første huse forventes også på plads i oktober.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

 

Karsten Andreasen

 

      Formand

 

 

 

Slangerup, den 27. august 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13. Men prøv at kontakte ...

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke ...

13.05 | 17:21

Hej Jytte Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj ...

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022