Kirketorvet har igennem hele Slangerups købstadstid fra 1300-tallet haft en central rolle for hele det vestlige Nordsjælland. Det var her de store markeder blev afholdt og det var omkring torvet, de store købmandsgårde lå. Slangerups rådehus og byfogedens bolig grænsede også op til Kirketorvet.
Pastor Peter Hansen købte i 1821 byfoged Rathenburgs ejendom på Kirketorvets vestside og indrettede den til præstegård, men ved en storbrand i 1852 nedbrændte præstegården og mange andre ejendomme, men Peter Hansen lod den nuværende bolig opføre og den er således opført som præstegård. Det er den ejendom, der i dag er Kirketorvet 6 og som ligger bag mindeanlægget med bl.a. Kingo´s buste og den har stort set ikke ændret udseende siden opførelsen. 
Ved Peter Hansens død i 1858 var opgaven med at vedligeholde præstegården overgået til menighedsrådet, men præsteenken ville ikke sælge Kirketorvet 6. Derfor købte menighedsrådet ejendommen på Kirketorvets nordside og den har siden været præstegård.
Den 31. august 1831 var præstegården rammen om et celebert bryllup mellem direktøren for Det Kgl. teater, professor Johan Ludvig Heiberg og den purunge skuespillerinde Johanne Louise Pätges. Sognepræst Peter Hansen havde i sin tid været lærer for Johan Ludvig Heiberg og derfor valgte parret at blive viet af Peter Hansen i Slangerup Kirke. Der blev rejst en mindesten med inskription over denne begivenhed og den står endnu i haven. Ægteparret Heiberg holdt forbindelsen med præsteparret vedlige og har ved flere lejligheder aflagt besøg i huset på Kirketorvet 6, bl.a. for at se den nybyggede præstegård og ved præsteparrets guldbryllup et par år senere.
Da H.C. Andersen som 18-19 årig gik i latinskolen i Slagelse, blev han meget forelsket i den 3 år ældre Line Snitker, der var datter af en lærer ved skolen og forlovet med en islænding J.G. Briem. Det anfægtede nu ikke H.C. Andersen og han skrev et smukt digt til hende "Jeg ved to stjerner så lyse og så blå------"
Line giftede sig dog med Briem, der blev præst forskellige steder i Danmark, men da han blev pensioneret bosatte parret sig i Slangerup på Kirketorvet 6. Line og hendes mand døde begge i 1880 og ligger begravede på Slangerup Kirkegård.
Kirketorvet 6 forblev i privat eje, indtil det i slutningen af 1800-tallet blev posthus, hvortil dagvognen ankom med posten, der blev fordelt på mange ruter i by og på land. Siden blev telefoncentralen også tilknyttet.
Da Slangerupbanen startede i 1906 blev posthuset flyttet til stationsbygningen, mens telefoncentralen forblev på Kirketorvet 6 indtil centralen blev automatiseret i midten af 1960-erne. I den lange årrække har mange telefonistinder haft deres job på centralen, der også var samtalestation for alle dem, der ikke selv havde telefon.
Efter nedlæggelsen som telefoncentral blev ejendommen købt af den stedlige jordemoder, der både havde bolig og konsultation her. Det var mens det endnu var almindeligt at føde hjemme.
I 1976 blev ejendommen udbudt til salg og blev købt af en yngre politiassistent, vagthavende på politistationen i Frederikssund, Bent Lund og hans kone Dorrit af Rosenborg. parret blev straks begejstret fordet store og klassiske hus med en stor og fuldstændig ugenert have i centrum af Slangerup. Til ejendommen hørte også et udhus med garage og stort rum til værksted. Bent Lund havde gennem flere år været politisk aktiv indenfor partiet Venstre og havde siden 1970 siddet i byrådet i Slangerup og blev i 1982 valgt til borgmester, en stilling han bestred de næste 25 år indtil kommunesammenlægningen i 2007.
Fru Dorrit blev omkring 1980 formand for meninghedsrådet og ved en festgudstjeneste i 1984 i anledning af 350-året for salmedigteren Thomas Kingos fødsel deltog Dronning Margrethe og Prins Henrik. Fru Dorrit kendte regentparret særdeles godt fra sit første ægteskab med grev Oluf af Rosenborg og inviterede det kongelige par til en forfriskning hjemme på Kirketorvet 6 efter gudstjenesten, hvilket vakte stor opmærksomhed, da ingen i forvejen havde vidst noget om det.
Kirketorvet 6 har i Bent Lunds borgmestertid været rammen om mange politiske, kulturelle og familiemæssige begivenheder.
Her i 2012, hvor miniudgaven af Kirketorvet 6 er færdigopført, bor Bent Lund stadig i det gamle hus.

1.11.2016

Den gamle borgmester er død og huset er nu solgt. Så vidt os bekendt indrettes der flere ejerlejligheder i det gfamle hus.

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13. Men prøv at kontakte ...

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke ...

13.05 | 17:21

Hej Jytte Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj ...

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022