Fotoalbum

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I SLANGERUP MINIBY
TORSDAG DEN 31. MARTS  2022 KL. 19.00

1.      Bent Givskov blev valgt som dirigent og Henny Bøgh som referent.

2.      Dirigenten gav orden til formanden, der kunne glæde sig over, at vi nu kunne holde Generalforsamlingen i marts som normalt, men coronaen havde dog også drillet i 2021, hvor der ikke kunne arbejdes på værkstedet om vinteren, men sidst i april måtte vi mødes og husenes overdækninger blev afmonteret, så man kunne åbne for publikum den 1. maj, hvilket skete med sang og trommeslag af Slangerup Vægterkorps.
Arbejdet kunne fortsætte som normalt både på værkstedet og i Minibyen, bl.a. blev et hus fra Brobæksgade sat på plads. Den 27. juli blev Slangerup ramt af en voldsom haglbyge, der ødelagde mange af teglene, så der blev ikke mere kirkebyggeri, da alle kræfter skulle bruges til at udskifte tegl og anden vedligeholdelse. Dette fortsætter desværre i foråret 2022. Nogle af husene har stået i mere end 20 år og noget lignende er aldrig sket tidligere. Der indkøbes nu keramisk ler til tegl, så forhåbentlig gentages denne ødelæggelse af teglene ikke.
Minibyen havde 25-års jubilæum, der blev fejret den 25. september, hvor de erhvervsdrivende ydede en flot økonomisk håndsrækning og de der ønsker det, har fået et link fra Minibyens hjemmeside. Vejret var strålende og der kom ca. 200 mennesker, som hyggede sig med musik, øl, pølser samt leg og by løb.
På de åbne lørdage har der været 191 voksne og 72 børn på besøg. Desuden har der været 3 rundvisninger udenfor åbningstiden.
Under jazzfestivalen var et hus udstillet på Kongensgade og under kulturaftenen den 29. okt. Havde Minibyen en lille stand i Den gamle Smedje, hvor børn kunne bygge med minimursten og man kunne se billeder fra Minibyen rulle over en skærm.
Igen i 2021 modtog vi et sponsorat fra Brand af 1848 Fonden på kr. 7.500 til indkøb af en finfræser til brug, når der skal skæres vinduer og døre ud af store plastplader.
Grundet corona kunne der ikke afholdes Åbent hus på værkstedet med gløgg og æbleskiver.

Desværre mistede vi Kaj Noppenau, der stod for vedligeholdelser af arealerne om sommeren og for produktion af sten og tegl om vinteren. Heldigvis er der kommet nye til. På en mandag, hvor der også laves teglsten, kan der være 16 aktive medlemmer.
Der arbejdes med Strandstræde 12, præstegården Kirketorvet 2, Strandstræde 7, Gjæstgivergaarden Kongensgade 13 og Klosterstræde 13, hvor der lægges nyt stråtag. Kongensgade 1 er færdig og vil blive sat ud i Minibyen inden åbningen den 7. maj, hvor vægterkorpset åbner med sang og trommer. Minibyen vil være vært for en kop kaffe og kage samt saftevand. Fremstilling af fuglehuse har været i bero pga. sygdom, men en ny har nu overtaget dette projekt.
Formanden sluttede med at takke alle medlemmer og erhvervssponsorer, der har støttet økonomisk eller med hjælp på anden måde.
Formandens beretning blev godkendt.       

3.      Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt.

4.      Budget blev fremlagt og det uændrede kontingent på kr. 150/husstand og kr. 100/enkelt medlem.

5.      Der var ingen indsendte forslag.

6.      Der var ikke yderligere forslag fra bestyrelsen.

7.      På valg var: Henny Bøgh, Per Andersen, Ove Petersen og Finn Sønder
Alle blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsen havde et ønske om at udvide med yderligere 1 medlem og foreslog Dorthe Jønsson,
der også blev valgt, men kun for 1 år for at bringe orden i rækkefølgen.

8.      Gert Jønsson var på valg som suppleant og blev genvalgt.

9.      På valg som revisorer var:
Andreas Dziegiel          Der var villig til genvalg
Gert Jensen                   Der ikke ønskede genvalg
Andreas blev valgt og som ny revisor i stedet for Gert blev Bent Givskov valgt

10. 

Eventuelt

Her tog Jan Boserup ordet og fortalte lidt om starten på værkstedet på Højagergård, hvor Jan var en aktiv partner og mente, at han burde være æresmedlem for sin indsats. Dette var vist lidt humoristisk fremlagt, men hvem ved, måske bliver han æresmedlem med tiden!

Slangerup den 3. april 2022

Som Referent: Henny Bøgh

Som Dirigent: Bent Givskov

Bestyrelse:                                   

Henning Nielsen                          

Frede Petersen                                         

Finn Sønder

Ove Petersen


Per Andersen

Henny Bøgh  

Dorthe Jønsson

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13. Men prøv at kontakte ...

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke ...

13.05 | 17:21

Hej Jytte Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj ...

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022